Image

Mapa poglądowa inwestycji

Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i 429 w m. Zimnice Małe. Na mapie poglądowo lokalizacyjnej, przedstawiono odcinek drogi krajowej nr 45, objęty koncepcją inwestycyjną. Teren znajduje się w granicach administracyjnych województwa opolskiego – powiat opolski, gmina Prószków, miejscowość Zimnice Małe.

format PDFformat JPG