Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45
z drogami wojewódzkimi nr 415 i 429 w m. Zimnice Małe

Zakres rozbudowy drogi krajowej nr 45 obejmuje:

 • budowę ronda wielkości „duże” na skrzyżowaniu DK 45 z DW 415 i DW 429,
 • rozbudowę i wzmocnienie/wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni – dostosowanie do obciążenia 115 kN/oś i prognozowanego ruchu,
 • budowę dodatkowych jezdni drogi głównej – zapewniających obsługę terenów przyległych,
 • budowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych – dowiązanie do istniejących i projektowanych rozwiązań,
 • przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu,
 • budowę oświetlenia skrzyżowania oraz przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów,
 • budowę i przebudowę systemu odwodnienia,
 • budowę kanału technologicznego,
 • przebudowę i zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia,
 • wycinkę kolidujących drzew,

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Zakresem opracowania objęto drogę krajową nr 45 od km 86+500 do km 87+000.

Znajduje się w granicach administracyjnych województwa opolskiego – powiat opolski, gmina Prószków, miejscowość Zimnice Małe.

Na przedmiotowym odcinku droga krajowa nr 45 krzyżuje się w jednym miejscu z drogami wojewódzkimi nr 415 i 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O.

Teren przyległy stanowią grunty rolne.

Wytrzymała konstrukcja

Zwiększenie nośności konstrukcji jezdni umożliwi swobodny przejazd ciężkich pojazdów.

Bezpiecznie do celu

Poprawa bezpieczeństwa warunków ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów jest priorytetem inwestycji.

Płynność ruchu pojazdów

Poprawa płynności ruchu pojazdów to oszczędność czasu i komfort podróżowania.

Podmiot zamawiający

SKARB PAŃSTWA
GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z siedzibą w Warszawie,
reprezentowany przez:

GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Oddział w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 6

45-085 Opole

Jednostka projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA „PROKOM”

KAZIMIERZ KUROWSKI

ul. Ozimska 8

45-057 Opole

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

 • klasa drogi „GP” główna ruchu przyspieszonego
 • prędkość projektowa poza terenem zabudowy Vp=80 km/h
 • obciążenie 115kN/oś
 • szerokość jezdni w przekroju drogowym 8,00m (w tym jezdnia 2x3,50m)
 • podstawowa szerokość chodnika 2,00m
 • podstawowa szerokość ścieżki pieszo-rowerowej 3,00m

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE RONDA

 • rondo „duże” – jednopasowe
 • ilość wlotów 5
 • średnica zewnętrzna – 65,00m
 • średnica wyspy – 50,00m
 • szerokość jezdni na rondzie – 6,00m
 • szerokość wlotów – 4,00m oraz 4,50m
 • szerokość pierścienia – 1,50m
 • szerokość opaski zewnętrznej – 0,70m
 • promienie wyokrąglające na wlotach 14,00÷15,00m oraz 16,00÷18,00m